שנת לימודים פורייה, מהנה ומוצלחת

מצוות היחידה להכוון קריירה ו-IAESTE