היחידה להכוון קריירה - פרויקט קידום סטודנטים/ות בני מיעוטים

  • קול קורא להענקת פרס לסטודנטים מצטיינים - היחידה להכוון קריירה לחברה הערבית וחברת KLA-Tencor:יחידת הכוון הקריירה לסטודנטי/ות בני/ות מיעוטים בטכניון בשיתוף עם חברת KLA-Tencor מכריזים על קול קורא להגשת בקשות לפרס מצוינות אקדמית לסטודנטים/ות מהחברה הערבית. טופס הגשה לפרס יחידת ההכוון 2018-2019

 

  • היחידה עובדת בשיתוף פעולה עם מיזם קולקטיב אימפקט. באתר המיזם ניתן לצפות במשרות הפתוחות מטעם חברות השותפות למיזם: https://www.ci-ae.org.il/jobs