היחידה להכוון קריירה ו- IAESTE - סיורים לחברות/מפעלים

היחידה עורכת סיורים מודרכים למפעלים וחברות הייטק.

סיורים קרובים לחברות/ מפעלים
שם החברהתאריךלפרטים נוספים