היחידה להכוון קריירה - ירידי תעסוקה טכנולוגיים

תמונה מיריד תעסוקה חורף 2018
יריד התעסוקה הטכנולוגי מהווה מפגש ישיר בין סטודנטים ובוגרים לבין חברות המייצגות את ענפי התעשייה והפיתוח במשק הישראלי, המעוניינות לקלוט לשורותיהן מהנדסים ומדענים.

מידי שנה היחידה עורכת שני ירידים:

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר חורף 2018
26.12.18

יריד תעסוקה טכנולוגי סמסטר אביב 2019
10.05.19
מידע נוסף יינתן בהמשך