היחידה להכוון קריירה – ימי זרקור

לחיצת יד
היחידה מקיימת ימי זרקור שבועיים, במסגרתם מקיימות החברות בטכניון הרצאות וראיונות קבלה לעבודה.
ביום זה הזרקור מופנה לחברה המגייסת לשורותיה את מיטב הסטודנטים והבוגרים.

ימי זרקור וירטואליים לשנת לימודים תש"ף:

פירוט ימי הזרקור בשנת הלימודים תשפ"א
שם החברהתאריךפרטים נוספים